Consignatievoorwaarden

Hieronder vind je een opsomming van de algemene voorwaarden van Little Kameleon rond de inbreng van artikels en de verkoop ervan via diverse kanalen. Little Kameleon vertrouwt erop dat de algemene voorwaarden gelezen en goedgekeurd werden via de bevestiging van het consignatieformulier.

Onder verlener wordt verstaan de persoon die artikels ter beschikking van Little Kameleon stelt.

Onder verkoper wordt Little Kameleon verstaan.

Onder koper wordt verstaan een derde partij die de artikels via de webshop aankoopt.

Welke artikels worden aanvaard?

 Kledij

Little Kameleon aanvaardt enkel kindgerelateerde artikels in perfecte staat in maat 56 t.e.m. 158 (pasgeborene – 12 jaar) van een collectie van maximum 3 jaar oud. Kledij moet fris gewassen en gestreken zijn, mag geen vlekken of andere gebruikssporen vertonen zoals uitgepluisde of afgewassen kledij, uitgerokken kraag, ontbrekende knoopjes, kapotte rits, naametiketjes. Maatlabels zijn idealiter aanwezig.

Ondergoed (onderbroeken, onderhemdjes, rompertjes, kousen) wordt niet aanvaard.

Schoenen

Schoenen, in maat 16 tot en met 39, moeten in perfecte staat zijn, met propere zool, gewassen veters en ontpluisde velcro.

Aanvaarde merken

Little Kameleon aanvaardt zo goed als alle merken behalve kledij van winkels zoals Primark, Decathlon, Zeeman, Hema, Kiabi, Obaibi, Okaidi, Orchestra, Tape à l’oeil, Grain de blé, H&M en C&A. Merken zoals JBC, Zara en Mango worden aanvaard, maar het uitgekeerde percentage bij verkoop ligt lager.

Speelgoed

We aanvaarden speelgoed, puzzels en boeken in perfecte en volledige staat. Speelgoed met een duurzaam tintje krijgt voorrang. Speelgoed met batterijen wordt niet aanvaard, net zoals DVDs.

Verpakking

Gelieve de kledij in een stevige doos of tas binnen te brengen zodat er eenvoudig gestapeld kan worden zonder kans op beschadiging van de goederen.

!Indien Little Kameleon moet (her)wassen, herstellen of ontpluizen wordt er 5% extra afgehouden als compensatie.

Inname van de artikels

Artikels kunnen enkel binnengebracht worden na het maken van een afspraak. Er kan enkel een afspraak tot inname gemaakt worden via mail op het adres hello@little-kameleon.be.

De artikels worden binnengebracht in het atelier van Little Kameleon:

See U, Kroonlaan 221/Gebouw V, 1050 Brussel (Meet U).

Verbintenis

De verlener verbindt zich ertoe om voor de duur van de overeenkomst de artikels:

  • in de aangeduide hoeveelheid zoals omschreven in het consignatieformulier ter beschikking te stellen van Little Kameleon.
  • aan Little Kameleon te verkopen op het ogenblik dat Little Kameleon de artikels verkoopt aan een derde of op het ogenblik dat Little Kameleon beslist artikels van de verlener in te kopen;

Little Kameleon verbindt zich ertoe:

  • zich in te spannen om voor de artikels een koper te vinden.
  • deze artikels te kopen op het ogenblik waarop hij de artikels verkoopt aan de koper.

De artikels worden geacht ter beschikking te zijn van Little Kameleon vanaf de levering in het atelier van Little Kameleon (of na afspraak op een ander adres) of na afhaling door Little Kameleon van de artikels tot het ogenblik van de verkoop of bij teruggave aan de verlener.

Prijsbepaling

Little Kameleon bepaalt de verkoopprijs op basis van de kwaliteit en de staat van de artikels, op basis van de oorspronkelijke winkelprijs en op wat er reeds circuleert op de tweedehandsmarkt. Doorgaans wordt een vermindering van minimum 60% op de originele verkoopprijs gehanteerd. De verkoopprijs kan aangepast worden in functie van vraag en aanbod, van gelijklopende artikels of door prijsverlaging op de originele winkelprijs. De verlener geeft Little Kameleon het akkoord om prijzen tussentijds aan te passen en kortingen te mogen geven. Little Kameleon bepaalt zelf welke artikelen wel of niet via de webshop (www.little-kameleon.be) en/of tijdens pop-up sales zullen worden verkocht.

Van ieder stuk dat verkocht is, ontvangt de verlener een percentage van 40% van de verkoopprijs zoals genoemd in de webshop tenzij het merken zijn zoals JBC en Zara. Dan wordt een percentage van 20% gegeven.

De BTW neemt Little Kameleon voor haar rekening. Het aandeel van Little Kameleon vertaalt zich in een gratis verkoopplatform, opmaak productlijst, bepaling prijzen, fotograferen van de artikels, ze plaatsen op de webshop, ze verkopen tijdens pop-up sales, marketing, verzending, enz.

Uitbetaling aan de verlener wordt enkel d.m.v. een overschrijving op de bankrekening van de verlener. De uitbetaling wordt gedaan na beëindiging van de verkoopstermijn, dit binnen de 30 dagen na het verlopen van de termijn. De verlener kan er ook voor kiezen om een waardebon te krijgen die gelijk is aan de totale waarde van de verkochte artikels en die onbeperkt geldig is voor aankopen via de webshop.

Wijzigingen in de lijst van de artikels

Op ieder ogenblik kan de lijst van de artikels gewijzigd worden door het aanhechten aan deze overeenkomst van een nieuwe bijlage 1, gedagtekend en ondertekend door beide partijen.

Eigendomsvoorbehoud

Tijdens de duur van de terbeschikkingstelling blijven de artikels eigendom van de verlener.

Gebruik van de artikels

Little Kameleon mag de artikels gebruiken voor demonstraties aan potentiële kopers, verkoop via de webshop Little Kameleon, via de Facebook en Instagram pagina van Little Kameleon en via pop-up sales.

Aansprakelijkheid

Little Kameleon bewaart de artikels als een goede huisvader. Little Kameleon is echter niet aansprakelijk, behoudens zware fout, voor schade of verlies van de goederen door diefstal, brand, storm of enige andere oorzaak.

Teruggave

De artikels worden door de verlener ter beschikking gesteld voor een periode van minimum 4 maanden, dit kan verlengd worden na onderling akkoord.
Op het einde van de periode kan elke partij beslissen de terbeschikkingstelling van een product uit de lijst der artikels te beëindigen door dit product terug te vorderen, respectievelijk terug te bezorgen.

 

Mocht een bepaald product sneller teruggevorderd worden door de verlener, voor het verstrijken van de verkooptermijn, dan rekent Little Kameleon 20% aan op de verkoopprijs als compensatie voor het geleverde werk en de gemiste kans op verkoop.
In geval van terugvordering wordt het product door de verlener afgehaald op het adres van Little Kameleon binnen een termijn van 30 dagen.

Little Kameleon verbindt zich ertoe de artikels in dezelfde perfecte staat als bij de inontvangstneming terug te bezorgen, behoudens wat betreft de verpakking.

Niet-verkochte artikels dienen na het verstrijken van de ter beschikkingsstellingstermijn binnen de 30 dagen te worden opgehaald. Via mail wordt de retourdatum meegedeeld, de verlener dient deze datum zelf te onthouden. Little Kameleon kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het vergeten van de retourdatum. De artikels kunnen opgehaald worden na afspraak op het vestigingsadres van Little Kameleon.

Niet-verkochte artikels die niet tijdig worden opgehaald, worden bij het verstrijken van de termijn eigendom van Little Kameleon. Dit betekent dat Little Kameleon beslist wat er verder met deze artikelen gebeurt en aan welk goed doel zij deze zal schenken. Mocht de opgestelde termijn voor het ophalen van de artikelen niet haalbaar zijn, dan moet de verlener dat melden via mail op het adres hello@little-kameleon.be of telefonisch op nr 0480/67 04 66. Little Kameleon niet in kennis stellen is gelijk gesteld aan akkoord geven dat men eigenaar af is van de artikels.

Verkoop

De verkoop van de artikels aan Little Kameleon vindt plaats op het ogenblik van het sluiten van de koop tussen Little Kameleon en de derde-koper of op het ogenblik waarop Litttle Kameleon beslist de artikels te kopen zonder een afnemer gevonden te hebben. 

Beëindiging

Little Kameleon verbindt er zich toe, bij de beëindiging van deze overeenkomst, binnen de vijf dagen aan de verlener mede te delen welke artikels hij zelf wenst te kopen. De overige artikels worden teruggegeven overeenkomstig bovenstaande punten.

Mededelingen

Elke mededeling m.b.t. deze overeenkomst geschiedt per e-mail, gewoon schrijven of aangetekend schrijven aan het adres dat aangeduid werd door de partijen op het consignatieformulier.

Nietigheid

Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig of ongeldig verklaard wordt, zal een dergelijke verklaring geen invloed hebben op de overige bepalingen.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

Alle geschillen waartoe deze overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

Slotbepalingen

Little Kameleon kan goederen weigeren ingeval deze als dusdanig gebreken vertonen die het voorwerp onverkoopbaar zouden maken, ofwel in geval van overaanbod.
Little Kameleon is niet gehouden een verantwoording af te leggen waarom een product niet werd ingenomen.
Little Kameleon streeft ernaar een eerste, maar nog geen definitieve selectie te doen op het ogenblik van inname maar kan dit niet altijd garanderen wegens verschillende factoren. Binnen een redelijke termijn na inbreng (de snelheid van het verwerken van de binnengebrachte artikels is afhankelijk van drukte, het nageleefd hebben van de voorwaarden, het aantal verkoopbare artikelen via de webshop, … ) ontvangt de verlener een e-mail met daarin een lijst van de artikels die in consignatie werden genomen voor verkoop. De niet–ingenomen artikelen worden niet opgelijst en worden niet door Little Kameleon bewaard.

De verlener verklaart een niet belastingplichtige persoon te zijn (bijvoorbeeld: een particulier, een niet belastingplichtige rechtspersoon), ofwel een andere belastingplichtige te zijn zonder recht op aftrek van BTW.

Welke merken worden aanvaard?

Absorba, Alba Kid, Arket, Baba Wear, Baby Gap, Banana Moon, Birkenstock, Bobo Choses, Bobux, Bonjour Maurice, Bonpoint, Bout’chou, Carter’s, Catimini, Cyrillus, Du pareil au même, Emile & Ida, Filou&Friends, 4Funky Flavours, Froy&Dind, Garcia, Geox, Guess, Ikks, Indikidual, Jacadi, JBC, Joha, Kickers, Kenzo, Kik kid, La Compagnie des Petits, La Redoute, Lili Balou, Lili Gaufrette, Little Rebels, Lulu Castagnette, Mango, Max&Lola, Maed for Mini, Massimo Dutti, Mini Rodini, Molo, Morley, Name it, Next, Noukies, OshKosh, Petit Bateau, Ralph Lauren, River Woods, Scotch&Soda, Sergent Major, Someone, Smallrags, Sproet & Sprouts, Stones & Bones, Timberland, Terre Bleue, Tommy Hilfiger, Tom Tailor, United Colors of Benetton, Veja kids, Vert Baudet, Villervalla, Weekend à la mer, Wesc, Wolf&Rita, Woody, Zara, …